Worth IT -palvelun sopimusehdot

Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Worth IT:n tuottaman ja ylläpitämän Worth IT -palvelun käyttämiseen Worth IT:n ja asiakkaan välillä. Käyttäjän tulee tutustua näihin sopimusehtoihin ennen rekisteröitymistä ja asiakassuhteen aloittamista. Rekisteröitymällä Worth IT -palvelun käyttäjäksi, asiakas hyväksyy sopimusehdot ja sitoutuu noudattaman niitä.

Sopimuksen voimaantulo

Worth IT:n ja asiakkaan välinen asiakassopimus astuu voimaan, kun asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot ja antanut Worth IT -palvelun avaamiseen vaadittavat rekisteröintitiedot.

Palvelun hinnoittelu

Worth IT -palvelun käytöstä aiheutuvat kustannukset

Worth IT -palvelun käyttäminen on asiakkaalle täysin ilmaista. Asiakas voi hyödyntää kaikkia Worth IT -palvelun tarjoamia ominaisuuksia ilmaiseksi. Edellämainittuja ominaisuuksia ovat: sivuille tulevan teksti- ja kuvasisällön lähettäminen Worth IT:n käytettäväksi asiakkaan sivujen tekoa varten, chat-viestien lähettäminen Worth IT:lle, tekeillä olevien sivujen mahdollinen esikatselu, palautteen ja viestien lähettäminen Worth IT:lle, Worth IT:n lähettämien uutisten ja tiedoitteiden lukeminen.

Sivujen tekemisestä aiheutuvat kustannukset sekä sivujen mahdolliset ylläpitokustannukset eivät kuulu Worth IT -palvelun ilmaisen käyttämisen piiriin.

Sivujen tekoprosessin kulku

Worth IT tekee asiakkaan tarjoamien tietojen pohjalta suunnitelman asiakkaan tulevista sivuista. Asiakas saa halutessaan osallistua sivujen suunnitteluun. Suunnittelman valmistuessa, Worth IT antaa asiakkaalle valmiiden sivujen hinnan. Asiakas voi vielä tässä vaiheessa muuttaa suunnitelmaa, jolloin hinta tarkistetaan täsmäämään uutta suunnitelmaa.

Kun asiakas on hyväksynyt suunnitelman sitoutuu tämä lunastamaan valmiit ja viimeistellyt sivut. Kun sopimus sivujen lunastamisesta on tehty, Worth IT aloittaa sivujen kehityksen suunnitelman mukaisesti. Asiakkaalle tarjotaan jossain vaiheessa kehitysprosessia mahdollisuus esikatsella sivujaan Worth IT -palvelussa. Asiakas voi vielä tehdä muutoksia sivujen suunnitelmaan ja ulkoasuun ottaen huomioon tämän mahdollisen vaikutuksen lopullisten sivujen hintaan.

Kun Worth IT on saanut suunnitelman mukaisen sivujen kehityksen valmiiksi, on asiakkaalla mahdollisuus muuttaa viimeistelyvaiheessa pieniä, helposti ja nopeasti muutettavissa olevia piirteitä, joita ovat: sivulla käytettävät värit, pienet asettelun muutokset sekä fontin ja fonttikoon vaihtaminen. Asiakkaalla on mahdollisuus ilman lisähintaa tehdä kolme uudistusta. Tarpeen mukaan kolmen uudistuksen jälkeen, asiakkaalla on mahdollista lisähinnasta tilata sivuillensa lisää uudistuksia, kuitenkin korkeintaan viisi lisäuudistusta. Näiden uudistuksien hinta tarkistetaan tapauskohtaisesti ja asiakas hyväksyy sivujen uuden kokonaishinnan. Mikäli asiakas ei saata Worth IT:n tietoisuuteen konkreettisia asioita, joilta osin sivut ovat asiakkaan mielestä viimeistelemättä, pidetään sivuja täysin valmiina, jolloin asiakas on velvollinen lunastamaan ne aiemmin sovittuun hintaan.

Kun Worth IT saa sivut viimeisteltyä asiakkaan hyväksymällä tavalla, edellämainittujen ehdojen mukaisesti, ovat sivut valmiit. Asiakkaalta tullaan laskuttamaan sivujen kokonaishinta, maksuehtona 14 pv netto. Sivut lähetetään asiakkaalle Worth IT -palvelun kautta, kun Worth IT on vastaanottanut maksun sivuista kokonaisuudessaan. Sivujen luovuttamiseen maksamisen jälkeen voi mennä kaksi pankkipäivää eri pankkien välisestä rahan siirtoajasta riippuen.

Sivujen ylläpidon tilaaminen

Asiakas voi halutessaan tilata ylläpitopalvelun sivuillensa Worth IT -palvelun kautta, kun sivut ovat valmiit. Ylläpitopalvelu astuu voimaan, kun Worth IT on vastaanottanut maksun kokonaisuudessaan, maksuehtona 14 pv netto.

Mikäli asiakas ei tilaa ylläpitopalvelua Worth IT:n kautta, saa tämä halutessaan 80 € + alv.24 % lisähinnasta teknisen dokumentin, joka opastaa sivujen käyttöönotossa. Asiakas voi halutessaan olla tilaamatta teknistä dokumenttia, jolloin Worth IT ei ole missään vastuussa mikäli asiakas ei ole kykenevä saattamaan sivujansa toimintaan, joko itse tai kolmannen osapuolen toimesta.

Tilauksen peruuttaminen

Palvelun maksulliset osat, sivujen teko ja ylläpitopalvelu, ovat kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:ssä tarkoitettuja hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 16 luvun 15 §:n säännöksiä peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Käyttäessään Worth IT -palvelun maksullisia osia, asiakas hyväksyy, että hänellä ei ole peruuttamisoikeutta.

Mahdollisen sivujen uudistamisen toteuttaminen

Mikäli asiakas haluaa uudistaa Worth IT:ltä aiemmin tilaamansa sivut käyttäen edelleen Worth IT:n palveluja, Worth IT tekee asiakkaan kanssa suunnitelman tulevasta sivu-uudistuksesta ja antaa asiakkaalle hinnan sivu-uudistuksen kustannuksista. Suunnitelman hyväksyttyään asiakas on velvollinen sopimusehdoissa aiemmin mainitulla tavalla lunastamaan uudistetut sivut.

Worth IT:n oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Worth IT:n oikeus muuttaa palvelun sisältöä

Worth IT:llä on oikeus tuottaa Worth IT -palvelu parhaaksi näkemällään tavalla ja muuttaa sitä milloin tahansa. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen palvelun etusivulla tai asiakkaan sähköpostiin lähetettävässä tiedotteessa. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten ohjelmistojen päivityksiä.

Worth IT:n oikeus keskeyttää palvelu

Worth IT:llä on oikeus keskeyttää palvelu tilapäisesti teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi ja yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos-, tai huoltotöiden vuoksi. Worth IT pyrkii pitämään mahdolliset keskeytykset mahdollisimman lyhyinä. Worth IT pyrkii ilmoittamaan etukäteen palvelun keskeytyksistä.

Worth IT:n oikeus muokata asiakkaan tarjoamaa aineistoa

Worth IT:llä on oikeus korjata asiakkaan tarjoamassa teksti- ja kuvasisällössä selvästi olevia kirjoitusvirheitä ilman asiakkaan suostumusta. Epäselvissä tilanteissa Worth IT:llä on velvollisuus kysyä asiakkaalta ennen muutoksen tekemistä.

Worth IT:n oikeus estää pääsy palveluun

Worth IT:llä on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun mikäli väärinkäyttöä ilmenee. Väärinkäytöksi lasketaan, sopimattomien ja erityisesti lainvastaisen kuva-ja tekstisisällön lähettäminen, turhien ja asiattomien viestien lähettäminen Worth IT:lle sekä turhien ja asiattomien chat-viestien lähettäminen.

Asiakkaan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Asiakkaan vastuu laitteista

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämiseen vaadittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. Asiakas vastaa oman tietokoneensa tai muun päätelaitteensa suojauksesta.

Asiakkaan vastuu lähettämästään aineistosta

Lähettämällä aineistoa Worth IT:n palvelimille, lähettämällä viestejä palvelun kautta tai lähettämällä chat-viestejä palvelun kautta, asiakas hyväksyy ja vahvistaa, että

Asiakkaan vastuu maksuista

Asiakas vastaa palvelun maksullisten osien, sivujen valmistuksen ja ylläpitopalvelun tuomista kustannuksista. Asiakas sitoutuu näissä sopimusehdoissa aiemmin mainittuihin ehtoihin, jotka koskevat sivujen lunastusvelvollisuutta.

Worth IT -palvelun henkilökohtaisuus

Worth IT -palvelu on asiakkaalleen henkilökohtainen. Asiakas ei saa saattaa käyttäjätunnustaan, salasanaansa tai mitään linkkiä, joka osoittaa muualle, kuin Worth IT -palvelun sisäänkirjautumissivulle ulkopuolisten tietoisuuteen.

Sopimusehtojen muuttaminen

Worth IT pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti, kuitenkin ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostin ja Worth IT -palvelun välityksellä.